COPYRIGHT:

Interesserede læsere, der gerne vil bringe citater fra værkerne "Vandrer mod Lyset!", "Forsoningslæren & Genvejen" samt "Spørgsmål og Svar I & II", gøres herved opmærksomme på, at forlagets ophavsret til de nævnte værker først udløber i 2016 - 70 år efter Johanne Agerskovs død i 1946.

Citater må kun anvendes på en måde, der overholder ophavsretsloven, og derfor henvises til Kulturministeriets pjece: "God citatskik og plagiat i tekster". Vejledningen kan hentes som PDF-fil her.

Overtrædelse af ophavsretsloven kan indbringes for domstolene.