I 1908 blev et jordisk medium kontaktet af intelligenser fra den åndelige verden. Årsagen var at man fra oversanselig side ønskede at gøre menneskeheden bekendt med en række forhold vedrørende dens oprindelse, Guds forhold til den og kampen mellem Lyset og Mørket - det gode og det onde. Man ønskede også at meddele Kristi sande lære, befriet for århundreders tildigtninger og forvanskninger samt nogle af de guddommelige love der gælder for alle levende væsener i universet.

   På basis af en lang række spørgsmål stillede af seancekredsens deltagere ved flere seancer i perioden 1913-14, fremkom værket "Vandrer mod Lyset!". Mediet virkede kun som et intuitivt-inspiratorisk redskab for de manifesterende intelligenser, uden selv hverken at slette eller lægge noget til de givne meddelelser.

   Værket fremtræder således som en direkte åbenbaring fra menneskehedens åndelige ledere. De, der giver sig i kast med at studere værket, må hverken dømme eller fordømme, før alle værkets tanker er nøje gennemtænkte. /Forlaget


Benyt menusystemet eller læs værket i kronologisk rækkefølge.
Læs denne vejledning hvis du ønsker at citere værket. Har du spørgsmål til indholdet i værket kan de muligvis besvares her.

Vælg sprog: dansk, english,
français, italiano, español, deutsch,
svenska, norsk, magyar, suomi,
português,
.

Besøg Forlagets WebsideIntroduktion og bestilling af bøger