"Forsoningslæren og genvejen" er et budskab fra den oversanselige verden til alle, der bærer kristennavnet. Formålet er at frembringe den endelige reformation af kirken.

    I den første Afhandling klarlægger Paulus hele Spørgsmålet om Forsoningslærens Opstaaen og Forhold til det centrale i Kristendommen.
    I den mellemste Tale om Genvejen, kalder Kristus paa alle, der bærer hans Navn, og især paa de Udvalgte, dem, der har paataget sig at medvirke i den Reformation, der forestaar.
    Den sidste Afhandling, der ligeledes handler om Genvejen og som skyldes den Aand, der i et af sine Jordeliv var Ignatius Loyola, betegner Afslutningen paa hele det aandelige Arbejde, som fra Lysets Aanders Side er udført for Menneskeheden.
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger