15 Digte fremkommet ad mediumistisk Vej med Johanne Agerskov som Mellemled. Digtene er fremkommet i Tidsrummet fra April til Oktober 1911 samt et enkelt i Juli 1913.

    Digtene repræsenterer et autentisk Bevis for, at Personligheden overlever den legemlige Død.

    Der er Mulighed for at få fremvist Digtene enten via Digtets Titel eller afdøde Digters navn.
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger