Copier af utrykte mediumistiske Stykker [1 2 3 4], utrykte Avisartikler [1 2 3], samt Copier af Brevbesvarelser.
    Alle Copierne er taget efter Originalbrevenes Kladder, der kan saaledes forekomme enkelte Afvigelser fra de originale Breve, men disse Afvigelser angaar kun en bedre Sætningsbygning. Nogle Steder i Kladderne (Blyantsskrift) var saa udviskede, at de vanskeligt kunde læses, Afvigelserne kan derfor ogsaa skyldes en mangelfuld Tydning af det skrevne.
    De forskellige Spørgsmaals Besvarelser er givet af Johanne Agerskovs "aandelige Leder".

Agerskov, Andèr [1 2], Fru B [1 2], Bille-Brahe, Boklund [1 2], Boldsen, Borkfelt, Brinch [1 2 3 4 5 6 7 8], Brønnum [1 2 3], Dahl [1 2 3 4 5], Dam, Pastor F [1 2], Folmer Hansen [1 2 3], Haaward [1 2 3 4], Hansen [1 2 3], Harder, Helweg-Larsen, Hertz, Hoffmeyer [1 2], Huth, Høgsted [1 2 3 4], Jensen, Jørgensen [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23], Kierkegaard [1 2 3], Knudsen, Kortsen, Larsen-Bjørner, Lehmann, Lyngs [1 2], Marcher, Dr. M, Doktor Marner [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10], Martensen-Larsen [1 2], I P Muller [1 2 3 4 5 6 7], Hr N, Nansen, Neiendam, Frk Nielsen, Hr Nielsen [1 2], Hr Nording, Fru Nording, Olsen, Prior [1 2], Reumert, Richards, Saxe, Severinsen [1 2], Schrader [1 2 3 4], Søndergaard, Pastor W [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16], Pastor Wemmelund [1 2 3], Winther, Hr X [1 2], Østrup [1 2 3 4 5 6],
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger