Bogen beretter om, hvordan en åndelig forbindelse blev oprettet fra den oversanselige verden, og beskriver hvorledes det etiske, religiøse, filosofiske og videnskabelige værk "Vandrer mod Lyset" kom til verden.

    Der gives forskellige beviser på eksistensen af den oversanselige verden (De fundne Papirer, Forudsigelse af min Svogers Sygdom, Et indirekte Bevis og Delingen af min Svigerfaders Papirer.)

    Læs også om Bordséaneer, Fotografering og Clairaudience, Lysets og Mørkets Magter og De jordbundne Aander. Omstændighederne bag de fremkomne Inkarnationsberetninger gennemgås, og der gives et eksempel på Den indiske Inkarnationsberetning.

    Efter Budskabet om de tre gyldne frugter følger en kommentar til fremkomsten af henholdsvis "Hilsen til Danmark", "Vandrer mod Lyset" og "Forsoningslæren og Genvejen". Endelig omtales Kristus, Den Aand, der var faldet dybest samt Løftet.
    Efter de Afsluttende Bemærkninger kommer et Tillæg med digte.
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger