"På forklarelsens Bjerg" er titlen på denne digtsamling af Michael Agerskov (1870-1933).

    For den, der kender "Vandrer mod Lyset", er det ganske let at følge forfatteren i hans digt - eller, som han også kalder det: En Digtkreds.

    En digtkreds er et meget rammende udtryk, idet det også rummer det enkelte menneskes hele livscyklus både her og hisset, og som tillige løser op for en viden til den søgende, vandrende menneskehed. Hele digtet er således et koncentrat af "Vandrer mod Lyset".
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger