Disse to Supplementer indeholder Besvarelserne paa 145 Spørgsmaal, der er stillede af forskellige Mennesker i 10-Aars Perioden efter Udgivelsen af Værket "Vandrer mod Lyset".

Besvarelserne er givet af den samme Intelligens, der har givet Kommentaren til Hovedværket. Læs de autentiske Forklaringer til bl.a. følgende Emner:

Tankeudsendelse og Telepati Genvejen Medier Psykisk Forskning Spiritisme Jordbundne Ånder Inkarnerede Ældste Besættelser Mørket og Lyset Målestok Mediet J.A. Talsmænd Kirken Teosofi Genvejen Reinkarnation Kristne Bønnen Forbøn Hedninge Guds Hjælp Urkosmos Sfærerne Døden Modersolen Centralsolen Mælkevejen Luther Inkarnationslængde Kærlighed Kimurbilleder Synd Offertanken Jesu Undfangelse Jesu Korsfæstelse Barabbas Gudetrehed Mørkekosmos Apocalypsen Æteroptegnelser Børnebegrænsning og Abort Urevangelium Daaben Det guddommelige Sprog Skilsmisse Kønslig Renhed Hor Medier Tilfældigheder Gengældelsesloven Aandelegemet Barmhjertighedsdrab Nydelsesmidler Politik Guds Tjenere Tidsbegrebet Urtanken og Urvillien Villiens Frihed Bevidsthed Gud
Besøg Forlagets Webside


Introduktion og bestilling af bøger