VANDRER MOD LYSET!

ET BUDSKAB TIL MENNESKEHEDEN
FRA
DEN OVERSANSELIGE VERDEN
127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;...
_f00">