47. Jesu Undfangelse

Har Jesus nogen Sinde tænkt eller udtalt: at han var Guds Søn i menneskelig Forstand, født af en Jomfru, undfanget af den Helligaand? Al Tale om »Jomfrufødsel« og overnaturlig Undfangelse er kun menneskelige Fantasier og Vrangforestillinger, der har deres Rod i Hedenskab og Mørke.
Score: 1,10

Oversigt

Ordene lød: „Jeg er den ubesmittede Undfangelse“. Jesu Moder. Men det var svære Kampe226, som de Yngste maatte udstaa, og særlig de, der paatog sig at rense Jesu Lære, led ofte de største Nederlag.
Score: 0,30

Kommentar V

…guddommelige Strøm gennem alle i et ubrydeligt Kredsløb og tilføres enhver ny Skabning i Undfangelsesstunden76. Den ældste af de Yngste er fra en af sine Inkarnationer — den sidste — kendt af Menneskene under Navnet: Jesus af Nazareth — Kristus.
Score: 0,30

50. Jesu Korsfæstelse

Hvorfor blev Jesus korsfæstet af Romerne, da det var Raadet i Jerusalem, der dømte ham til Døden?
Not found: undfangelse
Score: 0,27

49. Jesu Ydmyghed

Da Jesus – efter Evangeliernes Beretninger – kendes som en ydmyg Mand, synes hans Tale i Nazareth–Synagogen, (se »Vandrer mod Lyset« pag.
Not found: undfangelse
Score: 0,27

48. Jesu Fødselsdag

December har vundet Hævd som Jesu Fødselsdag, ønsker den ældste af de Yngste ikke at denne Dag forrykkes, .
Not found: undfangelse
Score: 0,27

46. Jesu Fader

Moderne Bibelforskere mener: at Jesu Fader var Arkitekt eller Murer, derimod ikke Tømmermand, da Husene i Palæstina var Lerhytter, hvortil Tømmer ikke anvendtes.
Not found: undfangelse
Score: 0,26

Paulus

– Kan nu Udlægningen af Jesu Død paa Korset som et Sonoffer bringes i Overensstemmelse med Forskrifterne i Mose-Lov? Men Jesus led Døden udenfor Byen (=
Not found: undfangelse
Score: 0,11

Fodnoter

Den ældste af de Yngste er kendt af Menneskene under det jordiske Navn: Jesus af Nazareth — det Navn, som han bar i sin femte og sidste Inkarnation.
Not found: undfangelse
Score: 0,11

Kommentar XXV

To Aar før sin Død beskadigede Jesus sin Fod ved at snuble over en Sten, da han nogle Dage før „de usyrede Brøds Højtid“ kom vandrende ad Vejen til Jerusalem.
Not found: undfangelse
Score: 0,11