23. Jordens hede Dampe

23.

Hvorledes kunde Jordens hede Dampe (se »Vandrer mod Lyset« pag. 9) have nogen som helst Indflydelse paa de Ældstes immaterielle Legemer?

 

Mørket, der havde taget de Ældstes Rige og Jordkloden i Besiddelse, gennemstrømmede31 tillige de Ældstes »immaterielle« Legemer. De Ældste var saaledes i Kontakt med de Mørkestrømninger, der fremkaldte de hede Dampe i den omtalte Periode. (Jordens Afkølingsproces.)

Havde derimod de Yngste besøgt Jordkloden paa nævnte Tidspunkt, vilde deres »immaterielle« Legemer ikke have følt de hede Dampe, fordi intet Mørke gennemstrømmede dem. Dampene vilde kun have virket paa dem paa samme Maade, som alt Mørke virker paa Lysvæsener – som om de opholdt sig i en iltfattig Atmosfære. (Se »Vandrer mod Lyset« pag. 172, Linie 8 fra oven.)