Kommentar XVII

XVII

Da Jesus lovede Apostlene at bede sin Fader sende dem mere af sin „Aande“, benyttede han kun det gamle bibelske Udtryk. (Sammenl.: Gud indblæste Adam sin Aande). Aande eller Livets Aande = Liv, aandelig Kraft.

Det har ingen Sinde været i Jesu Tanke, at „Aanden“ var en selvstændig Personlighed sammensmeltelig med Gud. Derfor er Ordet Aande bibeholdt i Ardors Beretning i den samme Betydning, i hvilken Jesus brugte det, nemlig: at Gud paa hans Forbøn vilde retlede Apostlene ved sin Tanke og derved give dem større aandelig Styrke.

Guds Aande = Guds Tanke er tillige identisk med det evige Liv. Alle, der optages i Guds Tanke og i Kraft af Hans Villie fastholdes af den, gøres derved delagtige i Evighedslivet. (Se Kommentaren).