Kommentar XXXII

XXXII

Sauls Vision af Jesus paa Vejen til Damaskus var en aandelig Oplevelse. Jesus fremtraadte ikke materialiseret for hans jordiske Øjne, men viste sig for ham, medens hans Legeme hvilede i Søvnen. Erindringen om det sete var saa tydelig for Saul, at han, som det ogsaa fremgaar af Beretningen, fik det Indtryk, at det var den fra Jesu Legeme udstraalende Lysglans, der havde blindet hans Øjne.