Ardors Beretning 21

21.

Hvorfor tillod da Jesus Apostlene at døbe, naar han selv nægtede at gøre det?

 

Men da Jesus sendte sine Ledsagere paa Vandring fra Sted til Sted, at de skulde forkynde hans Ord, mødte de megen Mistro og megen Modstand, naar de efter Jesu Ønske nægtede at døbe de Folk, der søgte dem.

Og da Jesu Ledsagere vare vendte tilbage fra deres første Vandring, sagde de: „Mester, tillad os at døbe, som Johannes gør det; thi Folkene vende sig ofte fra os, naar vi ikke ville døbe dem, for saaledes at gøre dem værdige til at modtages i vort Samfund.“

Men Jesus svarede dem og sagde: „Døber ikke, naar det ikke kræves af eder; thi mange ere de, der ikke formaa at fatte Daabens sande Betydning, og vi skulle ikke forvirre deres Tanker end mere.“

Men de vedbleve at bede om Tilladelse dertil.

Da svarede Jesus: „Møde I Mistro og møde I Modstand, og kræves det af eder, da døber alle, der ønske det; men da skulle I og lære dem, I døbe, dagligen at angre og at bede deres himmelske Fader tilgive, hvad de have syndet; ja, lærer dem, at de ogsaa efter Daaben synde dagligen.“

Og Jesu Ledsagere lovede at handle saaledes, som han bød dem.