Ballade

BALLADE.

 

 

I støvede Arkiver,
fra gule Pergamenter,

paa ormeædte Hylder,

de gamle Sagn man henter

 

 

om stolte Adelsslægter,

hvis møre Ben og Knokler

smuldre i Gravkapeller

paa brudte Murstenssokler.

 

 

I mugne Riddersale

ældgamle Ahner stirre

fra brede, gyldne Rammer

med Blik, der sært forvirre.

 

 

Fra Slottenes Ruiner

man hører Suk og Klagen;

der færdes blege Skygger,

vikled’ i Jordelagen.

Paa en af Jyllands Borge

Toner af Fløjter klinge,

naar endt er Dagens Tummel

og Midnatsklokker ringe.

 

 

I Havens dunkle Gange,

i Nattetimer sene,

der ses en Ridderdame

halvt skjult af Træers Grene.

 

 

Og snart i Slottets Sale

hun staar ved Vindveskarmen,

de hvide, slanke Hænder

hun folder tæt ved Barmen.

 

 

Og mangen natlig Vandrer

kan høre Skrig og Sukke

og ser i Slotskanalen

et Lig paa Vandet vugge.

Der fejres Fest paa Borgen

i blomstersmykte Sale,

med tonende Fanfarer,

højrøstet Skæmt og Tale.

 

 

I mørke Korridorer

Vokskerter rødlig flimre,

fra Murens Skydehuller

Genskin i Natten glimre.

 

 

Slotsherrens unge Datter,

gudindeskøn og yndig,

ægter en værdig Ridder,

graahaaret, puklet, myndig.

 

 

Af adelsstolte Frænder

Kontrakten underskreves,

med højfornemme Lader

Fremtidens Aar skal leves.

 

 

Men hun, den unge Frøken,

i vemodsblandet Kvide,

stirrer bag Laagets Vipper

paa Rid’ren ved sin Side.

 

 

Sølvblanke Taarer perle

i Øjets Blomsterbæger,

imens et Elskovsminde

det unge Hjerte kvæger.

 

 

En gyldenstykkes Hue,

med brede Spænder lukket,

Ansigtsprofilen hæver,

græsk, som i Marmor hugget.

 

 

Den grønne Slæbekjole

det ranke Legem dækker,

og Mundens Amorbue

Tanker om Elskov vækker.

Nu staar hun paa Altanen

og lytter fremadbøjet;

en sagte Fløjten lyder –

henrykt da straaler Øjet.

 

 

I Havens dunkle Gange

hun tyst sin Elsker møder;

han hende fast omslynger,

Læbe mod Læbe gløder.

 

 

I Støvet dybt han knæler

i bitre Hjertekvaler. –

Til Frankrig hun skal følge! –

Han trygler, han befaler.

 

 

Hun vakler, og hun skælver,

angstfuld er hendes Nægten;

Troskab til Døden loved

hun nylig hele Slægten.

 

 

Fra hendes blege Læber

endnu et Kys han tager.

Sorgfuld hun staar tilbage, –

fredløs af Sted han jager.

 

 

Vildt knuger hun mod Barmen

Hænderne, hvide, slanke;

iler mod Slotskanalen, –

kun Død er hendes Tanke.

 

 

Et Øjeblik hun standser,

hun ser mod Himlens Stjerne;

langt borte Hovslag lyde

og svinde i det fjerne.

 

 

Fra Volden ned hun springer

i Gravens sorte Vande;

et Skrig – og mudret Bølge

kysser den blege Pande.

Til Straf hun nu maa vandre

i Nattetimer sene

paa Borgen og i Haven,

halvt skjult af Træers Grene,

 

 

mens Maanens blege Straaler

dirre paa Vandets Flade,

og Vindens Stormakkorder

rasle i Parkens Blade. – – –

 

E. Aarestrup.

1911.