Fader vor

FADER VOR.

 

 

Fader vor i Himlens høje Sale,
send din Fred og Ro til alle ned!

lær os lytte til Naturens Tale,

thi den viser os din Kærlighed!

Lær os alle trygt til dig at bede:

giv os Livet i vor Frelsers Navn!

Fader vor, du vil os alle lede,

til vi samles i din aabne Favn.

 

 

 

Lad din Engel vandre ved vor Side,

naar vi glide paa den trange Sti!

Lad os alle sikkert faa at vide,

at ej alt med Livet er forbi!

Fader vor, du kender vore Veje;

naar vi saares af den skarpe Tjørn,

send din Naade til vort Sygeleje,

vaag du trofast over dine Børn!

 

 

 

Fader vor, vi alle til dig længes,

kald i vore Sjæle Troen frem!

lad ej koldt og dødt vort Hjerte stænges

ud fra Evighedens lyse Hjem!

Lad de Ord, vi i vor Barndom lærte,

af en elsket Moder, om din Søn,

lyse for os som en Haabets Kerte,

naar vi sukke frem vor stille Bøn!

 

 

 

Fader vor, naar Dødens Klokker ringe,

kalde os fra Livet her paa Jord,

lad vor Sjæl mod Himlen højt sig svinge

did, hvor Evighedens Lykke bor!

Frels os, naar de vilde Storme bruse,

og vi angre, hvad vi her forbrød!

lad os høre Englens Vinger suse,

naar vi mødes af den stærke Død!

 

H. C. Andersen.

1911.