33. Luthers »Syn«

33.

Er Luthers »Syn« paa Wartburg mere end et Sagn? Havde han foruden sin reformatoriske Opgave ogsaa den: at bede for Djævelen?

 

Luthers »Syn« af Djævelen var ægte nok. Luther var blandt de Yngste, der havde lovet at erindre Bønnen for Ardor, medens de var inkarnerede. Men ogsaa han33 misforstod Skytsaandens Paamindelser; i Stedet for at bede for Djævelen, forbandede han ham. Og derigennem fik Ardor endnu større Magt over ham.