Redaktørens Tilføjelse

Redaktørens Tilføjelse

    Til Forstaaelse af Indholdet skal endnu blot tilføjes, hvad der delvis fremgaar af selve Skildringen og dels senere er meddelt, at Jota og Rames for Tiden er inkarneret som Medlemmer af den omtalte Seancekreds. Fatis taler altsaa til “sine elskede Børn” paa Jord. Man fatter hans Jubel, naar man forstaar, at det er hans Anstrengelser gennem 10.000 Aar, der nu er kronet med Helt, idet det nu først i denne deres Inkarnation er lykkedes ham at forvandle til Kærlighed det Had, han skabte mellem dem, da han fordum vilde fremtvinge et Forhold imellem dem, for hvilket der ingen naturlig Forudsætning var. Grumt handlede han, og stor var hans Brøde, som han selv siger. Men haarst har han bødet ved som aandelig Leder for Sønnen Rames og sammen med Helena Mirjam som den aandelige Leder for Datteren Jota gennem 10.000 Aar at arbejde paa Udsoningen mellem disse to. Rames’ Moder, Nubierinden Uto, siges for Tiden at være inkarneret som en Søster til Rames, der, da han erfarede dette, først ret forstod, hvorfor han altid havde følt en særlig Tilknytning netop til denne Søster.

Red.