Kommentar XXXIV—XXXV

XXXIV—XXXV

Den historiske Oversigt, som Ardor har givet for at sammenkæde Fortid med Nutid, er gjort saa knap og enkel som muligt; kun det absolut nødvendige er medtaget, da enhver, som ønsker det, ved Hjælp af de mange verdenshistoriske og kirkehistoriske Oversigter, der findes, selv kan sætte sig ind i hine Tiders uhyggelige Religionskrige og andre Stridigheder, samt i de ledendes Magtbegær og Herskesyge, der drev dem til de grufuldeste Forbrydelser, for at de kunde opnaa de eftertragtede Stillinger, o.s.v.

Enhver kan ligeledes selv, om det ønskes, sætte sig ind i de mange forskellige sekteriske Afarter af Kristi Lære og deraf flydende Stridigheder, Overtro og Hykleri. —