Kommentar XIX

XIX

De Ord om Daaben, der tillægges Jesus i Evangeliet, er aldrig bleven udtalt af ham.

Som sakramental Handling har Daaben ingen Betydning; men saafremt de Kristne ønsker at bibeholde Daabsceremonien, maa den kun betragtes som et Symbol paa Menneskets Renselse fra Synden127.

Daaben kan ogsaa udføres som en kirkelig Optagelsesceremoni og vil i saa Tilfælde være en køn og tiltalende Skik. Forældrene kunde da bære Børnene til Kirken, hvor de ved Daaben blev indlemmet i det paagældende kirkelige Samfund; men det maa være klart for alle: at Gud ikke paa nogen Maade giver de Mennesker, der er døbte, Fordele eller Rettigheder fremfor de ikke døbte, hvad enten det angaar Syndsforladelse, Evighedslivet eller lignende; thi Gud ser ikke paa de ydre Ceremonier, Han ser kun paa det ene: om Mennesket i Aand og i Sandhed lever sit Jordeliv i nøje Overensstemmelse med sin Samvittighed, og kun derefter dømmer Gud den enkelte.