30. Usynlig Centralsol

30.

Kan vi, gennem meget stærkt forstørrende Teleskoper, engang i Fremtiden faa Øje paa Centralkloden = Guds Rige?

 

Nej, dette vil aldrig ske; thi Guds Rige har ingen »Mørkekerne«. Det er nemlig Stjerneklodernes Mørkekerner, som Menneskene ser i Verdensrummet.