Stormen

Stormen

Hører du Bølgernes mægtige Brusen,
hører du Vindenes syngende Susen
ind over Revlernes skumhvide Sprøjt?
Ser du Bølgernes jagende Hast,
følger du Skudens duvende Kast?
Skipper, ohøj! det er vovsomt i Nat
at færdes paa Havet ved Sejl og ved Rat;
husk, at Skuden er lastet for højt!

Skipperen mindsker nu Baadens Hast,
vender sin Skraa og spytter et Kast,
tager et Tag ved Sejl og ved Ror,
jager med Skuden stik imod Nord.
Skipperen stirrer nu spejdende frem,
følger forude Brændingens Bræm.
Skipper, ohøj! du bli’r nok derude,
hører du ikke, hvor Vindene tude?

Skipperen spytter og vender sin Skraa:
Kommer den ej, den forbandede Dag!
Ind over Revlernes Rand nu jeg maa,
ind over Brændingens skumklædte Sprøjt.
Skipperen vender saa brat sin Skude,
sejler den blindt mod Revlen i Kvag.
Skipper, ohøj! du blev nok derude!
Ser du, at Skuden var lastet for højt!

                Holger Drachmann.

12. Fbr. 1911.
Medium: Bettina.