Sandhedssøgeren

Illustreret Tidsskrift for metapsykiske Problemer. 7. Aargang, 1911. Redigeret og udgivet af Kommunelærer Lyngs.