Nogle psykiske Oplevelser

Beretningen om Vandrer mod Lysets tilblivelse fortalt af mediet Johanne Agerskovs mand. På en klar og fængslende måde redegøres der for det intense arbejde, Agerskovs udførte som midlere mellem den synlige og den usynlige verden. Skriftet advarer på grundlag af Vandrer mod Lyset! indstændigt mod spiritisme og indeholder desuden en betagende inkarnationsberetning fra det gamle Indien. 

København 1922, 4. oplag 1980

Skriv et svar