Kommentar

SØGER OG I SKULLE FINDE!

Jesu Sirachs Visdom. Kap. I. V. 1. Al Visdom kommer fra Herren og er hos ham evindelig. V. 5. Guds Ord i det Høje er Visdoms Kilde, og dens Veje ere evige Bud.