31. Mælkevejen

31.

De mægtige Talstørrelser, som Astronomerne arbejder med angaaende vort Mælkevejssystems Udstrækning samt dets Kloders indbyrdes Afstande, synes at være i Strid med det Billede af Stjerneuniverset, som gives i »Vandrer mod Lyset«.

 

Disse uforholdsmæssige Talstørrelser skriver sig fra det Forhold, at Astronomerne i deres Udregninger ikke medtager en meget betydende Faktor. Naar denne endnu ukendte Faktor findes – Menneskene maa selv finde den – vil det vise sig, at de Talstørrelser, som man nu regner med, vil svinde betydeligt ind og derigennem nærme sig til det Billede, de Meddelelser, der gives i »Vandrer mod Lyset« pag. 153, Afsnit 3 til pag. 154, Afsnit 1–6.