8. Besættelser

8.

Kan de diskarnerede Menneskeaander, som ulovligt gæster Jorden, besætte Menneskene?

 

Nej, dette er ganske ugørligt. Menneskeaanders Villie er ikke saa stærk, at de i Kraft af Villien kan klamre sig til – eller rettere suge sig fast til et Menneskelegeme.

De Besættelser, der forekom før 1911, da de jordbundne Aander endnu færdedes paa Jordplanet, skete kun, fordi Tusinder og atter Tusinder af diskarnerede Ældste fandtes blandt disse jordbundne Aander.

Se endvidere om tilsyneladende Besættelser i »Vandrer mod Lyset« pag. 293, Afsnit 3–4–5–6, samt pag. 294, Afsnit 1 og 2. –