Kommentar XXIX

XXIX

I sin Beretning har Ardor pointeret, at Jesus, da han viste sig for Apostlene, stod ved den øverste Ende af Bordet. Jesus valgte denne Plads, for at alle kunde vide, at han ikke var kommen til dem gennem Indgangsdøren paa almindelig Vis.

Med Guds Tilladelse og i Kraft af sin egen Villie traadte Jesus frem for Apostlene, altsaa uden mediumistisk Mellemkomst, men dog materialiseret ifølge sin Villie.

Jesu Himmelfart er Legende.