Ardors Beretning 10

10.

Var Jesu Fødsel overnaturlig?

Undfangedes han ved den Hellige Aand?

 

Af Mands og Kvindes Attraa og Villie undfangedes og fødtes Jesu jordiske Legeme.

Og den ældste af de Yngste blev bundet til dette Legeme, bundet med Lysets livgivende Baand; thi saaledes bindes, efter Guds Villie, alle Lysets Aander til de jordiske Legemer.

Men Gud selv ledede og værnede ham under hans tunge Jordelivs Vandring.