Redaktørens kommentar

Digtene er fremkommet ved en seance i en ganske lille, privat kreds, hvor min Hustru og jeg for første gang var gæster. Til det første digt opgav min Hustru emnet, og til det sidste jeg. I løbet af 1 minut påbegyndtes skrivningen og fortsattes derpå uden afbrydelse og uden rettelse, til digtet var færdigt. Digtene skrives ikke automatisk, heller ikke efter åndelig diktat, men rent inspiratorisk, som om det var mediet selv, der pludselig fik denne ejendommelige evne. Men digtenes såvel i form som i indhold forskelligartede karakter samt hele tilblivelsesmåden gør det absolut utvivlsomt, at de hidrører fra de opgivne åndepersonligheder. For øvrigt har mediets Hustru i løbet af de sidste måneder fået udviklet en meget høj grad af clairaudiance, så at den lille, harmoniske familiecirkel (6 deltagere) dels derigennem og dels gennem bord er i stand til stadig at udøve den fornødne kontrol med de forskellige fænomener.

Chr. Lyngs.