Ardors Beretning 20

20.

Hvorfor nægtede Jesus at døbe de Folk, der søgte ham?

 

Efter sin Daab talede Jesus med mange, der vare døbte af Johannes, og han saa, at ikke alle formaaede at fatte Daaben paa rette Vis; thi Folkene lagde ofte mere i denne Handling, end Johannes vilde det; ja nogle mente endog, at de ved Daaben for bestandig vare rensede for Syndens Urenheder.

Derfor nægtede Jesus at døbe; men han søgte at vejlede alle, der kom til ham, søgte at lære dem, at Daaben ikkun var et Sindbillede og intet mere.