Ardors Beretning 3

3.

Hvorledes og i hvilket Øjemed skabte Gud Universets Kloder?

 

Mange Tidsevigheder svandt.

Faderen glædede sig over sine Børns Fremgang i Visdom og i Kærlighed.

Se, da fremsteg hos Gud den Tanke at skabe nye Væsener.

Og Han besluttede at skabe dem skønne og gode, med aabne Muligheder til, vejledede af Hans ældre Børn, at naa den samme Fylde af Visdom og Kærlighed.

Og Han besluttede at danne Opholdssteder til sine endnu uskabte Børn, Opholdssteder, hvor de kunde leve et Liv i Skønhed og Glæde, stræbende efter at naa til det fulde Lys og til Hans Herlighedsrige.

Da udkastede Gud Planen og gav Lovene for Universets Vorden og Væren.

 

Ved Tanken og af Lyset dannede og skabte Gud fire mægtige Sole, og i deres flammende Skød nedlagde Han mangeartede Livsformer.

Baarne i Rummet af Guds Tanke, fastholdende hinanden ved lige Tiltrækning, ved lige Frastødning, svinge de glødende Sole to og to  —  hinanden modsatte  —  i evigt Kredsløb om Guds Rige.

Men af disse Modersole ere alle Universets Kloder udslyngede og dannede.

Baarne og ordnede i Rummet af Guds Tanke, svinge de alle i bestemte Baner efter de forud givne Love.