Ardors Beretning

JEG HILSER EDER I VOR GUDS OG FADERS NAVN!

JEG, Ardor, er af den Almægtige sendt til eder for at besvare eders Spørgsmaal, og jeg har lovet at forme mine Tanker saaledes, at de Ord, hvormed Tankerne gengives, kunne fattes af Mennesker.

Dog beder jeg eder ihukomme, at Ordet er Midlet, hvorved den guddommelige Tanke bliver aabenbaret for Mennesker; thi mange mene, at Ordet er i og af Gud; men dette er urigtigt. Ordet, i de Former, der kendes af eder, er af jordisk Oprindelse. Men jo enklere Ordet er, jo klarere vil det gengive Tanken, der kommer fra Gud og er i Gud, Tanken, der er altings Ophav.